Trang chủ ĐẦU TƯ CÓ RỦI RO TRONG CHƯƠNG TRÌNH EB5 NGHĨA LÀ GÌ?

ĐẦU TƯ CÓ RỦI RO TRONG CHƯƠNG TRÌNH EB5 NGHĨA LÀ GÌ?

MONICA N. PHẠM -   

Chính sách đầu tư EB5 Mỹ quy định rằng “Để một khoản đầu tư EB5 đủ điều kiện, nhà đầu tư di trú cần hiểu rằng đây khoản đầu tư có rủi ro”. 

Trong đầu tư định cư Mỹ EB5, cụm từ “rủi ro” được định nghĩa khác với cách hiểu rủi ro thông thường về thuế hay chỉ số hiệu quả kinh doanh (lời lỗ kinh doanh hoặc số liệu báo cáo tài chính). Vì vậy, “đầu tư có rủi ro” (Money at risk) trong Luật EB5 không mang ý nghĩa tiêu cực là yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải góp tiền vào một dự án yếu kém, có rủi ro hay khả năng thất bại. 

Mục đích của quy định này phản ánh định hướng cốt lõi của luật di trú Mỹ rằng Chương trình EB5 không phải được tạo ra để người nước ngoài dùng tiền mua thẻ xanh Mỹ, mà khuyến khích nguồn vốn EB5 phải thực sự đầu tư vào các doanh nghiệp nhằm tạo việc làm và thúc đẩy lợi ích kinh tế Mỹ.      

Khoản đầu tư EB5 được xem là “có rủi ro” (“at risk”) khi:

 1. Nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn thực vào một dự án EB5 cụ thể, 
 2. Có thể gặp thua lỗ hoặc sinh lời cùng với dự án EB5 thông qua việc phân bổ số vốn đầu tư quy định vào dự án phụ trách tạo việc làm EB5. 

Khái niệm này xuất phát từ các quy định và điều lệ dưới đây:

 1. Quy định Liên Bang (CFR) Mục 8, Điều 204, Khoản 6(J)(2)
 • Đơn xin cấp thị thực định cư phải đi kèm bằng chứng chứng minh nhà đầu tư đã góp số tiền đầu tư có rủi ro theo quy định, nhằm tạo ra lợi nhuận trên số vốn đầu tư có rủi ro đó. Nếu nhà đầu tư chỉ cung cấp bằng chứng về ý định đầu tư hoặc thoả thuận dự định đầu tư trong tương lai mà không kèm bất kỳ ràng buộc tại thời điểm nộp đơn thì khả năng cao Đơn EB5 sẽ bị từ chối. 
 1. Matter Of Izummi trong Sổ tay Chính sách USCIS 6(G)(2)(A)
  • Đối với khoản đầu tư có rủi ro, nhà đầu tư EB5 không được tham gia đầu tư với lời cam kết trước về người sẵn sàng mua lại suất đầu tư sau số năm nhất định, hay nhà đầu tư được cam kết về số tiền cố định sẽ được nhận lại trong tương lai.   
  • Bất cứ thỏa thuận nào giữa nhà đầu tư nước ngoài với dự án EB5 hoặc trung tâm vùng bảo lãnh về việc cam kết hoàn vốn cho nhà đầu tư theo hợp đồng đều là thỏa thuận trái pháp luật. 
  • Toàn bộ vốn đầu tư phải được cung cấp cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tạo công ăn việc làm (JCE) liên quan đến Đơn EB5 đã nộp theo dự án đó. 
  • Nhà đầu tư di trú nếu nhận được cam kết hoàn toàn bộ hoặc một phần của số vốn EB5 quy định mà họ góp vào dự án thì số tiền được cam kết hoàn trả không được xem là “có rủi ro” (Nhà đầu tư vẫn có thể được trả lãi, nhưng phần được trả lãi không được phép thuộc số tiền đầu tư EB5 gốc và không được phép cam kết hoàn lại cho nhà đầu tư). 
  • Nếu nhà đầu tư được cam kết nhận quyền sở hữu, hoặc quyền sử dụng một tài sản cụ thể, như là một hình thức cam kết hoàn vốn vào cuối giai đoạn đầu tư, thì giá trị hiện tại dự kiến của quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản đó sẽ được tính trừ khỏi tổng số vốn góp EB5 ban đầu để xác định số tiền đầu tư thực sự “có rủi ro” (at risk).
 2.  Matter Of Ho 
 • Trước khi xác nhận vốn góp vào công ty quản lý dự án EB5 thực sự là khoản đầu tư có rủi ro, đương đơn EB5 cần cung cấp bằng chứng đang thực hiện hoạt động kinh doanh. Nếu không, không có gì đảm bảo rằng số tiền đầu tư EB5 thực sự được sử dụng để tiến hành hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thương mại. 

Một số câu hỏi thẩm định dự án EB5 an toàn

Để thẩm định một khoản đề nghị đầu tư EB5 có an toàn hay không, nhà đầu tư cần đánh giá sự tuân thủ luật EB5 của chính dự án và các đơn vị di trú liên kết chào bán dự án đó. 

Nhà đầu tư EB5 cần đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:

 • Hợp đồng chào bán của Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) hoặc Hợp đồng đầu tư hợp danh hữu hạn có chào bán các điều khoản nhà đầu tư EB5 phù hợp với lợi ích vốn cổ phần không?
 • Hồ sơ chào bán và kế hoạch kinh doanh có thể hiện với nhà đầu tư EB5 rằng khoản đầu tư có thể có lợi nhuận hoặc thua lỗ không?
 • Hồ sơ chào bán EB5 có cam kết mức hoàn trả vốn hay hoàn trả bằng tài sản có thể khiến ảnh hưởng tính đủ điều kiện của số tiền đầu tư gốc không?
 • Các tài liệu giao dịch có quy định NCE phải chuyển toàn bộ vốn EB5 vào doanh nghiệp tạo việc làm JCE không? Có bất kỳ khoản phí nào sẽ bị trừ khỏi số tiền vốn EB5 trước khi chuyển vào JCE không?
 • Kế hoạch kinh doanh có thể hiện thời điểm và cách thức doanh nghiệp sử dụng vốn EB5 tạo việc làm không?
 • Kế hoạch kinh doanh có thể hiện dự án EB5 sẽ khả thi trong việc triển khai và sẵn sàng sử dụng nguồn vốn EB5 hiệu quả không?

Nhà đầu tư EB5 cần hiểu rõ rằng bất kỳ cam kết sai luật nào, từ chính dự án EB5 hay các công ty tư vấn di trú liên kết, đều chịu sự trừng phạt của Sở Di trú Mỹ (USCIS) và Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) dẫn đến các rủi ro liên đới về hồ sơ di trú của nhà đầu tư EB5 trong tương lai. Vì vậy mọi hình thức cam kết hoàn trả toàn bộ hay một phần vốn đầu tư, hay cam kết thẻ xanh EB5 từ bất kỳ đơn vị di trú nào hoàn toàn không mang ý nghĩa bảo vệ quyền lợi di dân của khách hàng, mà chỉ mang yếu tố dẫn dụ nhà đầu tư mà thôi.

Cách duy nhất mà các dự án EB5 và trung tâm vùng bảo lãnh huy động vốn có thể làm tốt nhất để bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài là tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật EB5 mới 2022 trong cả công tác quản lý, vận hành dự án EB5 an toàn, sử dụng vốn EB5 đúng mục đích tạo ra lượng việc làm yêu cầu, và lựa chọn các đơn vị tư vấn liên kết bán được cấp phép, đủ năng lực chuyên môn, luôn đảm bảo tính trung thực trong thông tin tư vấn và truyền thông.

Trung tâm vùng AVS EB-5 do Luật sư trưởng José E. Latour sáng lập. Đây là Trung tâm vùng độc quyền đại diện cho các dự án EB5 thuộc sở hữu và kiểm soát bởi Tập đoàn kinh tế gia đình của tỷ phú George Lindemann từ năm 2011.

Hơn 11 năm qua, AVS huy động vốn EB5 theo quy định của SEC, tuân thủ chặt chẽ luật pháp của Mỹ trên cơ sở toàn cầu, và chỉ làm việc với các luật sư và các nhà tư vấn tài chính uy tín đại diện hợp pháp cho các cá nhân muốn tham gia Chương trình đầu tư EB5. Tại Việt Nam, AVS hiện vẫn là trung tâm vùng tiên phong và duy nhất đặt văn phòng trực tiếp với đội ngũ chuyên gia hỗ trợ xuyên suốt từ bước đầu tư vấn, chuẩn bị chứng minh nguồn tiền, xử lý hồ sơ đầu tư định cư hoàn toàn miễn phí, giúp khách hàng hoàn thành quá trình đầu tư EB5 an toàn, hiệu quả mà không thông qua công ty tư vấn di trú. Cùng với Tập đoàn BĐS của tỷ phú Lindemann, AVS đã lần lượt hoàn vốn cho các nhà đầu tư EB5 Việt Nam từ năm 2018 đến nay.

VÌ SAO CHỌN ĐẦU TƯ VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP CÙNG TRUNG TÂM VÙNG AVS?

 1. Trung tâm vùng EB-5 hợp pháp duy nhất đặt văn phòng tại Việt Nam để trực tiếp hỗ trợ khách hàng.
 2. Nhà đầu tư thiết lập quan hệ và sự trao đổi với chính chủ dự án EB-5 River Oak ngay từ đầu cho đến khi nhận hoàn vốn.
 3. Không liên kết bán với các công ty tư vấn di trú Việt Nam. AVSEB-5 cam kết nguyên tắc tư vấn chính xác và minh bạch luật EB-5 mới trên phạm vi toàn cầu.
 4. Miễn phí xử lý hồ sơ và chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư. Nhà đầu tư AVSEB-5 luôn tiết kiệm được một khoản phí đáng kể so với làm việc qua công ty môi giới.
 5. Đội ngũ luật sư và chuyên gia di trú Mỹ 30 năm kinh nghiệm với tỷ lệ chấp thuận thẻ xanh định cư Mỹ 100%.
 6. AVSEB-5 là một trong số ít trung tâm vùng có lịch sử nhất quán chỉ huy động vốn EB-5 minh bạch và chỉ đại diện dự án trong vùng TEA từ năm 2011.
 7. Chủ đầu tư dự án EB5 River Oak là Tập đoàn tỷ phú BĐS Lindemann với tiềm lực tài chính đơn lẻ mạnh nhất ngành EB-5. Hoàn vốn cho nhà đầu tư từ năm 2018.
 8. Dự án EB5 an toàn nằm trong vùng chuẩn TEA theo luật mới, mức lãi suất EB-5 là 1.5%, cao hơn mức trung bình thị trường.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và dự án EB5 an toàn River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@latourlaw.com

LatourLaw P.A. - Văn phòng luật di trú Mỹ tốt nhất năm 2022

Kết nối với chúng tôi:

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

LatourLaw TIN MỚI

LIÊN HỆ

person
send
stay_current_portrait
help_outline

Văn Phòng Mỹ:

4500 Biscayne Boulevard, Suite 206,
Miami, Florida 33137

Hotline: (786) 866-9775
Fax: (305) 675-6195

Email: jlatour@latourlaw.com

Văn Phòng Việt Nam:

Friendship Tower, 31 Lê Duẩn,
P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0938.61.30.62
Điện Thoại: +84 28 7303 2168

Email: vietnam@latourlaw.com

Chi nhánh:

Tầng 28, Park 7, Vinhomes Central Park,
208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 0938.61.30.62
Điện Thoại: +84 28 7303 2168

Email: vietnam@latourlaw.com

Kết nối với chúng tôi:


© 2024 LatourLaw. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ LatourLaw.

LatourLaw có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up
Định cư Canada diện Thị thực Khởi nghiệp Start-up Visa (SUV)Định cư Canada diện Thị thực Khởi nghiệp Start-up Visa (SUV)