Trang chủ CÁCH USCIS CƠ CẤU TÁI ĐẦU TƯ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ EB5

CÁCH USCIS CƠ CẤU TÁI ĐẦU TƯ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ EB5

T.QUỲNH -   

Tái đầu tư trong quy trình EB-5 mà các nhà đầu tư phải hiểu khi nộp đơn I-526 hoặc I-829, đặc biệt những người vẫn đang chờ phê duyệt vì họ đã nộp đơn trước Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA).

Hoạt động tái đầu tư này xuất hiện vào năm 2017 từ Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) như một giải pháp giải quyết các trường hợp khi quỹ EB-5 do Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE) đầu tư vào Trung tâm vùng đã sẵn sàng được hoàn trả cho các nhà đầu tư có kiến ​​nghị chưa được chấp thuận do tồn đọng việc xử lý EB-5 hoặc các dự án ban đầu của họ đã được hoàn thành trước khi kết thúc thời gian duy trì EB-5 kéo dài hai năm.

Vẫn còn tranh luận trong hệ sinh thái EB-5 về cách tiến hành tái triển khai và cách USCIS áp dụng luật. Mối quan tâm chính của các nhà đầu tư và luật sư nhập cư là người nộp đơn không kiểm soát được cách Tổ chức Tạo việc làm (NCE) tái đầu tư vốn của họ và những khoản tái đầu tư này đôi khi không tuân theo các biện pháp giám sát mà nhà đầu tư áp dụng khi họ chọn khoản đầu tư ban đầu.

 CÁCH USCIS CƠ CẤU TÁI ĐẦU TƯ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ EB5

Tái đầu tư trong quy trình EB-5 mà các nhà đầu tư phải hiểu khi nộp đơn I-526 hoặc I-829

Ảnh hưởng của sự chậm trễ xử lý USCIS trong việc tái triển khai đối với các nhà đầu tư trước EB-5

Với Đạo luật Cải cách và Liêm chính (RIA), hướng dẫn chính mà USCIS phải thực thi là vốn tái triển khai phải duy trì ở mức “có rủi ro” cho đến khi thời hạn cư trú có điều kiện hai năm kết thúc. Gặp rủi ro có nghĩa là Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE) phải tái đầu tư tiền vào hoạt động thương mại, không phải cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Tuy nhiên, việc nhà đầu tư EB-5 nộp đơn trước hay sau RIA sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc tính toán thời gian duy trì và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả tái triển khai.

Đối với các nhà đầu tư đã nộp I-526 trước khi ban hành RIA vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, khoảng thời gian đó kết thúc khi nhà đầu tư đã hoàn thành hai năm cư trú có điều kiện. Đối với các nhà đầu tư đã nộp đơn sau khi ban hành RIA, khoảng thời gian đó kết thúc hai năm sau khi vốn đã được đầu tư mà USCIS cho biết là khi tất cả vốn của nhà đầu tư đã được cung cấp cho Tổ chức Tạo Việc làm (JCE).

Việc tái triển khai cho các nhà đầu tư hậu RIA là rất hiếm. Tuy nhiên, chúng phổ biến đối với các nhà đầu tư trước RIA, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư EB-5 ở Trung Quốc , những người đã phải chờ đợi lâu để có được số thị thực, việc tái triển khai có thể vẫn cần thiết trong nhiều năm.

Ưu điểm và hiệu quả của việc tái triển khai trong EB-5

Ưu điểm của việc tái triển khai là cần thiết để duy trì tư cách nhập cư của nhà đầu tư EB-5 khi Tổ chức Tạo việc làm (JCE) hoàn trả vốn cho Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE) trước khi nhà đầu tư hoàn thành khoảng thời gian cần thiết để duy trì khoản đầu tư EB-5.

Một số hoạt động tái triển khai có rủi ro cao hơn những hoạt động khác, như với các dự án EB-5 ban đầu. Có thể khó tìm và sắp xếp các cơ hội tái triển khai do không thể đoán trước được (1) thời điểm vốn có sẵn cho Doanh nghiệp Thương mại Mới, (2) có bao nhiêu nhà đầu tư muốn tham gia tái triển khai, (3) sẽ mất bao lâu để các nhà đầu tư khác nhau hoàn thành giai đoạn duy trì của họ và (4) sẽ mất bao lâu để thu hồi vốn sau khi tái triển khai thành công.

Điều này có xu hướng dẫn đến việc tái triển khai không có tính thanh khoản và tính đa dạng mà các nhà đầu tư bình thường không thuộc EB-5 ưa thích và một số nhà đầu tư có thể phải chịu đựng nhiều hơn một lần tái triển khai.

Trung tâm vùng AVSEB-5 đã phối hợp với SATS hoàn tất huy động vốn đầu tư cho Lake Point Logistics tương đương 6 triệu Đô la Mỹ từ 12 nhà đầu tư nước ngoài và tạo ra hơn 130 việc làm kể từ cuối năm 2016. Cùng với những đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn I-829 đang lần lượt nộp và chấp thuận, AVS vô cùng tự hào khi đã trực tiếp hoàn vốn từ năm 2018. Tháng 8/2022, ban điều hành đã hoàn 2.5 triệu Đô la Mỹ là vốn đầu tư EB5 cho các gia đình đã lựa chọn đầu tư cùng AVS. Tháng 6/2023 vừa qua, AVS EB-5 chúng tôi đã một lần nữa nâng thêm thành tích và uy tín tuyệt đối khi thành công hoàn vốn cho nhà đầu tư.

 CÁCH USCIS CƠ CẤU TÁI ĐẦU TƯ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ EB5

Nhà đầu tư thành công nhận hoàn vốn EB5 từ Trung tâm vùng AVS 06/2023

Tái triển khai trong thời gian tới và những gì nhà đầu tư EB-5 có thể mong đợi

Hai vấn đề chính của EB-5 trong năm tới sẽ được USCIS làm rõ thêm về thời gian duy trì hai năm và sự an toàn của các quỹ tái triển khai.

Hầu hết tất cả các dự án EB-5 ban đầu sẽ sử dụng và giữ vốn lâu hơn thời gian duy trì hai năm theo RIA, nhưng việc Tổ chức Tạo việc làm (NCE) không sử dụng toàn bộ vốn EB-5 theo kế hoạch và tạo ra các công việc cần thiết vẫn có thể gây ra hậu quả to lớn.

RIA cũng cho phép tái triển khai ở bất kỳ đâu tại Mỹ và chính sách luật định mới đó, cùng với một số vụ kiện, đã khiến USCIS xóa bỏ các hạn chế về địa lý đối với việc tái triển khai cho các nhà đầu tư trước RIA.

Các vấn đề lớn sẽ liên quan đến việc dự án ban đầu không chi tiêu hợp lý toàn bộ số vốn hoặc tạo đủ việc làm cũng như những lựa chọn nào mà NCE và nhà đầu tư phải cố gắng cứu vãn lợi ích nhập cư của nhà đầu tư ngay cả khi một số hoặc toàn bộ vốn có thể bị mất.

USCIS sẽ cần xác định xem liệu và làm thế nào các điều khoản khắc phục mới dành cho 'các nhà đầu tư có thiện chí' sẽ áp dụng cho các nhà đầu tư trước RIA liên quan đến những thất bại của các dự án ban đầu hoặc các lỗi của NCE trong việc thực hiện hoặc theo dõi việc triển khai lại.

Cơ hội lấy thẻ xanh Mỹ thông qua Trung tâm vùng sẽ được đảm bảo hơn vì chính Trung tâm vùng đã được chính phủ Mỹ xem xét và phê duyệt kỹ lưỡng, phải chứng minh khả năng vận hành vốn cũng như đạt đủ điều kiện được cấp phép gọi vốn EB5.

Trung tâm vùng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đầu tư EB5. Hiện nay, AVS vẫn là Trung tâm vùng duy nhất có văn phòng trực tiếp tại Việt Nam và hỗ trợ trực tiếp cho nhà đầu tư mà không liên kết với bất kỳ công ty môi giới nào. 

Hơn 12 năm qua, AVS huy động vốn EB5 theo quy định của SEC, tuân thủ chặt chẽ luật pháp của Mỹ trên cơ sở toàn cầu, và chỉ làm việc với các luật sư và các nhà tư vấn tài chính uy tín đại diện hợp pháp cho các cá nhân muốn tham gia Chương trình đầu tư EB5. Với lợi thế là văn phòng trực tiếp của trung tâm Vùng, AVSEB-5 cam kết nguyên tắc tư vấn chính xác và minh bạch luật EB-5 mới trên phạm vi toàn cầu.

Nhà đầu tư EB5 khi biết đến và làm việc trực tiếp với đội ngũ Trung tâm vùng AVS ngay tại Việt Nam đã và đang nhận được nền tảng tư vấn vô cùng vững chắc kể cả về hành chính - pháp lý Việt Nam và Mỹ. 100% nhà đầu tư AVSEB5 hoàn thành toàn bộ quá trình từ khi chuẩn bị hồ sơ từ những ngày đầu tiên, đến giai đoạn nhận thẻ xanh hai năm (2 năm), chuyển đổi thẻ xanh vĩnh viễn (10 năm) và nhận hoàn vốn mà không cần bất kỳ hỗ trợ của công ty tư vấn di trú.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com

LatourLaw P.A. – Văn phòng luật tốt nhất 2024.

Kết nối với chúng tôi:

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

LatourLaw TIN MỚI

LIÊN HỆ

person
send
stay_current_portrait
help_outline

Văn Phòng Mỹ:

4500 Biscayne Boulevard, Suite 206,
Miami, Florida 33137

Hotline: (786) 866-9775
Fax: (305) 675-6195

Email: jlatour@latourlaw.com

Văn Phòng Việt Nam:

Friendship Tower, 31 Lê Duẩn,
P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0938.61.30.62
Điện Thoại: +84 28 7303 2168

Email: vietnam@latourlaw.com

Chi nhánh:

Tầng 28, Park 7, Vinhomes Central Park,
208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 0938.61.30.62
Điện Thoại: +84 28 7303 2168

Email: vietnam@latourlaw.com

Kết nối với chúng tôi:


© 2024 LatourLaw. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ LatourLaw.

LatourLaw có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up
Định cư Canada diện Thị thực Khởi nghiệp Start-up Visa (SUV)Định cư Canada diện Thị thực Khởi nghiệp Start-up Visa (SUV)